Posted by: chamatz | January 24, 2008

Upacara Nikah

Unggal bangsa atawa suku bangsa, boga kabudayaan sewang-sewangan, sakapeung meh sarua, sakapeung beda pisan. Rupa-rupa kacirina teh. Umpamana tina pakeanana, kasenianana, kadaharanana, wangun imahna, jeung adat istiadatna.
Di unggal suku bangsa oge aya upacara kalahiran, upacara hitanan, upacara ngubur mayit, atawa kapapatenan. Tapi dina prakna mah beda-beda. Contona, tata cara nikahkeun atawa pangantenan, nurutkeun agama Islam di mana-mana oge sarua, tapi upacarana mah beda-beda, masing-masing nurutkeun adat kabiasanana anu geus turun-temurun. Lamun upacara teh dibarengan ku kasenian, jenis kasenianana oge beda-beda deuih. Aya wayang golek, wayang kulit, jaipongan, degung, tarling, atawa kasenian sejenna.

Diayakeunana biasana mah sabada upacara nu poko, nya eta walimahan. Pagelaran kasenian minangka hiburannana. Dilalajoanan ku jalma rea ti mana-mana. Diayakeunana biasana mah peuting ngarah laluasa, teu ngaganggu pagawean ane harayang lalajo.

Upacara nyawer oge kagolong adat kabiasaan atawa tradisi. Sabada di rapalan, panganten teh direndengkeun dina korsi, di buruan. Dipayungan ku payung hias, husus upacara. Tuluy disawer. Nyawer teh saenyana mah nganasehatan panganten, tapi bari ditembangkeun. Disaksian ku sarerea, sakur nu hadir, kolot budak. Bari tembang, tukang sawer teh kadang-kadang ngawurkeun beas tina bokor, campur jeung duit logam, jeung koneng meunang ngurutkeun. Ngawurkeunana kana payung uoacara tea. Sora beas pating paralak. Duitna marurag, pating gorolong. Barudak parebut, pahibut mulungan duit. Ku lantaran kitum upacara nyawer teh biasana sok rame. Rame ku nu marulungan duit, rame ku nu saleuseurian, nimbulkeun rasa gembira.

Lian ti upacara, dangdanana oge panganten teh beda ti sasari. Dangdanan panganten mah husus, nurutkeun seni hias panganten, Aya tukangna, disebutna juru hias atawa tukang hias. Henteu unggal jalma bisa ngadangdanan panganten.

Nepi ka kiwari rupa-rupa upacara panganten tetep diparake di unggal lingkungan.

~ngga koq…aku jg blom bisa bgt basa Sunda…:D
~boleh nyalin dari buku basa Sunda SMP
~Lagi iseng-iseng belajar dikit…hohoho…

Advertisements

Responses

 1. hmmh, ane lagi menggali lagi bahasa Sunda ane yang udah lama ndak ane pake…

  ntar deh, klo ada waktu ane terjemahin…

  atawa minta terjemahin ka barudak-barudak Sunda nu aya di kampus atuh!

 2. @Lutfi…
  yo wis,,,ora opo Lut…
  (lho koq jadi jowo..)

  ane jg ngarti dikit koq…inti dari postingan ane di atas sih ngarti…tp klo disuruh artiin satu persatu katanya sih ngga bisa…hohoho…

 3. Hoalah, ngomong apa seh Mat??
  Ga’ ngerti saya..hehehe…

  ~Pulang ah,,,,

 4. @Berli…
  ngga ngomong Ber,,,tp nulis…hahaha…
  yah nulis basa Sunda lha…
  masa nulis huruf mesir (lho…)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: